کفش طبی

 تغییر شکلهای مادرزادی یا (تالیپس) که عمدتا از شیوع و شدت بالایی بر خوردارند،سپس در می یابیم که ورزشکارانی که دچار ضایعات ورزشی گردیده، و نیز تغییر شکلهای پس از جراحی های ناشی از حوادث و تصادفات می باشد.و برای بهبود و کاهش این درد باید کفشهای مخصوص  نیاز دارند.