مقدمه شاه کشی جلد 2

از سپیده‌دم تاریخ تا امروز، ایرانی سپر بلای بسیاری از حوادث خونین و دردناک و شکنجه‌های وحشتناک بوده است. او با بی‌حوصلگی و شتابزدگی و سبکسری، هیچ‌گاه در پی آن نبوده که رویدادهای ناگوار را سخت‌تر، دشمن را خشمگین‌تر و روز سیاه‌بختی را تیره‌تر نماید؛ در ظاهر سر تسلیم فرود آورده ولی در باطن دست از اندیشه‌ها و آرزوهای برحق خود برنداشته است. همین ایرانی اگر امروز نتوانسته وظیفۀ وطن‌پرستی‌اش را انجام دهد فردا، و فردا نشده، پس‌فردا و سرانجام بر دشمن بدخواه چیره شد ه و حرف حقش را بر کرسی عدالت نشانده است. با در پیش‌گرفتن چنین رویه‌ای، روزی تشکیلات جهان‌گشایی یونانیان و مقدونیان و رومیان و روزهای دیگر بنیان عرب و مغول را از بیخ و بن‌ برچیده است. در طول تاریخ ایرانیان نه فقط جذب تمدن و فرهنگ مهاجمان نشدند بلکه برعکس آنها را در فرهنگ و تمدن خود ذوب کردند.

با توجه به آنچه که ذکر شد، کتاب دوم شاه‌کشی زیر عنوان «شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان، از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه»، در حقیقت در برگیرندۀ موضوعات مزبور و رویدادهای خونین و شکنجه‌های مخوف از صدر اسلام تا اواخر فرمانروایی سلسلۀ صفویه است. این کتاب را می‌توان به راستی دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان در ادوار طولانی تاریخ هزارسالۀ ایران دانست. هر فصل از هفده فصل کتاب دوم به طور مستقل قابل استفاده است. در داخل هر فصل هم کوشش به عمل آمده تا شخصیت یا موضوع مورد پژوهش بالاستقلال قابل استفاده باشد. مثلاً در فصل پنجم تحت عنوان شکنجه و کشتار چهار چهرۀ تابناک ایرانی می‌توان زندگینامه خون‌آلود و دردناک ابن‌مقفع، جعفر برمکی، و فضل‌بن‌سهل را به طور جداگانه، هر یک را در جای خود با شرحی کافی خواند.
اما دورۀ پنج جلدی شاه‌کشی «دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران» مجموعه‌ای است کامل که هر رویداد و موضوع مربوطه را در جای خود دربرمی‌گیرد. مطالب کتاب و کتابهای دیگر در حقیقت عصاره و حاصل کتابها، رساله‌ها، و مقالات به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی است و در نوشتن هم سعی شده نیش و نوش و تحسین در یک جا جمع شوند.
بعلاوه نگارندگان کتاب هر جا که لازم بوده عکس و تصویر مستند آورده و توضیحات کافی به صورت زیرنویس داده است. به عنوان مثال «پس از مرگ سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه خیلیها مدعی شدند که او را در جایی دیده‌اند!» از این رو، توضیحی مطلوب به صورت زیرنویس در همان صفحه ارایه شده است. همچنین در جایی مناسب تصویر این پادشاه جوان نیز به نمایش درآمده است.
برای آن که خواننده از این اثر پژوهشی نهایت بهره‌مندی را حاصل نماید فهرست اعلام کلی برای هر کتاب تدوین به انضمام فهرست زیرنویس عکسها و تصاویر در آخر کتاب ارایه شده است. لذا خواننده با مراجعه به قسمت مطلوب می‌تواند به آسانی شخصیت یا محل و در مجموع شرح اعلام مورد نظر را در کتاب بیابد.

محمد‌تقی سرمدی ناصرپویان