درمانهای دستی

کتاب حاضر نتیجه ی فعالیت های علمی و آموزشی طولانی مدت دانشمند وارسته و ارزشمند جناب پروفسور محمد فرجاد است که با تکیه بر دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشکده ها و مراکز درمانی معتبر به نگارش درآمده تا روند دانش و تجربه ی پزشکی  به دانشجویان پزشکی و پزشکان متخصص امراض استخوان به درستی انجام پذیرد. پروفسور محمد فرجاد پس از گذراندن دوره ی تحصیل پزشکی عمومی، تحصیل در فیزیکی و توانبخشی را در دانشگاه پزشکی فرانسه دنبال کرده و دوره ی تخصصی طب ورزشی و توانبخشی اعصاب را نیز با موفقیت گذراند و ضمن اشتغال در مراکز درمانی فرانسه به درجه ی پروفسور آگرژه (عالی ترین درجه علمی) در طب فیزیکی و توانبخشی از وزارت بهداری فرانسه نائل آمد. پروفسور فرجاد همچنین دوره ی کارشناسی آب های معدنی را نیز گذرانده و در این زمینه هم تخصص گرفت.
 
درمانهای دستی
پروفسور فرجاد بنیانگذار درمان های دستی در ایران است و برای سال های متمادی به عنوان رئیس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان خانواده ی ارتش، استاد و مدرس اصول طب و درمان های توانبخشی معلولین (به مدت20سال از (1353تا1373) در دانشکدهای علوم پزشکی و توانبخشی ، دانشگاهای تهران شهید بهشتی ایران و رفاه اجتماعی ) و استاد آموزش درمان های دستی (از سال 1373 تا 1397) در دانشکده های پزشکی ارتش و شهید بهشتی و شیراز و تبریز، به تحقیق و درمان و آموزش مشغول بوده است ایشان در سال1383 از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان پزشک نمونه ی طب ایران برگزیده شد.
کتاب مهم «تشخیص و درمان دردهای با منشأ ستون فقرات» با ترجمه و تألیف پروفسور فرجاد از جمله منابع مرجع در درمان های دستی است که در سال 1383 توسط انتشارات سرمدی به جامعه ی علمی پزشکی ایران عرضه گردید و در کنگره طب فیزیکی و توانبخشی سالیانه بین المللی تهران با دعوت از جناب پروفسور روبرمین به ایران و با حضور ایشان کتاب معرفی شد و تعدادی با امضاء شخص پروفسور مین به اساتید و دانشجویان توزیع گردید پروفسور محمد فرجاد طی دوره ی فعالیت خود صدها مقاله ی علمی در کنفرانس های بین المللی و نشریات معتبر داخلی و خارجی ارائه کرده است.
کتاب حاضر(درمانهای دستی) جدیدترین اثرایشان است که برمبنای کتاب «دردهای با منشأ ستون فقرات» و با امعان نظر به دستاوردهای جدید در این زمینه و تجربه های عملی ایشان به رشته ی تحریر در آمد و با هدف توسعه ی آموزش و پژوهش در درمان های دستی به علاقمندان و دانش پژوهان عرصه ی پزشکی ارائه شده است.
روشن است که علم و به خصوص دانش پزشکی روندی پویا دارد و هر روز ابزارها، داروها و روش های جدیدی برای پیشگیری و درمان بیماری های مختلف ابداع و کشفیات نوین را معرفی و توضیح دهند بسیار ضروری است. این متون جنبه ی آموزشی نیز دارند و مهمتر از آن، مبنایی برای تکمیل و توسعه ی دانش پزشکی به شمار می روند. از این رو اگر کاستی و ضعفی در آنها مشاهده شود، منطقی است که نه عنوان ایراد و مخدوش بودن اعتبار آنها، بلکه عامل و انگیزه ای برای پژوهش بیشتر و افزایش دقت و ارائه ی دستاوردهای جدیدتر در نظر آید. با آرزوی سلامتی و تداوم فعالیت های علمی و آموزشی و پژوهشی پروفسور محمد فرجادف از خدای متعال خواستاریم همهی ما در فراگیری دانش توأم با کسب فضایل اخلاقی یاری فرماید.