نشریه سرمد
 

 

گروه انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی سرمدی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدتقی سرمدی نشریه پژوهشی، تحلیلی وخبری سرمد که در زمینه دانش و فرهنگ و جامعه است منتشر می‌کند.

این نشریه شامل مقالات کارشناسانۀ گوناگون خبری، علمی، فرهنگی، هنری، نقاشی، کاریکاتور، سینمایی، ادبی جذاب و خواندنی است.
در این نشریه مطالب به سبکی شیوا، مستدل همراه با تصاویر مناسب ارائه شده است.
همچنین با توجه به ضرورت معتبر بودن محتوای مطالب، تلاش بر این است که بیشتر از مطالب محققانه و پژوهشی استفاده شود.
با عنایت به اینکه گروه فرهنگی انتشاراتی سرمدی بیش از سه دهه است که در زمینۀ تألیف و تحقیق و ارائه مقالات و انتشار بیش از یکصد و پنجاه کتاب و مقالات با موضوعات مختلف فعالیت گسترده داشته می‌کوشد از این دستاورد تولید نشریه با کیفیت مطلوب استفاده نماید.
نشریه سرمد خشنود خواهد بود که مطالب، تصاویر و یا تبلیغات شما را با توجه به اهداف نشریه منتشر نماید. در صورت تمایل می‌توانید مطالب خود را به آدرس الکترونیکیsarmadipress@yahoo.comارسال نمایید.
با ما همراه باشید و از سه نسخه از آخرین شماره بهرمند شوید.
برای اشتراک نشریه از فرم اشتراک در نشریه و یا فرم صندوق پیغام الکترونیکی تماس بگیرید..