محمد تقی سرمدی

محمدتقی سرمدی، متولد سال 1331، پس از پایان تحصیلات، علاوه بر فعالیت در بخش خصوصی بیشتر هم و توجه خود را بر انجام بنیادین و نشر آثار ماندگار پژوهشی و تاریخ پزشکی و فرهنگی (در انتشارات سرمدی) متمرکز کرده است. حاصل تلاش مستمرایشان انتشار حدود یکصد و پنجاه عنوان کتاب و قریب یکصد مقاله می‌باشد.


محمد تقی سرمدی
معرفی صاحب امتیاز و مدیر مسئولی انتشارات سرمدی و نشریه سرمد

سرمدیبه عنوان کارشناس، در شبکه سراسری و شبکه جهانی صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته است. همکاری گسترده با سازمان‌های غیر دولتی (N.G.O) و حضور فعال در عرصه مطبوعات به عنوان مدیر مسئول، خبرنگار کارشناس و ارائه مقاله از دیگر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و علمی وی محسوب می‌شود.
محمدتقی سرمدیبا بسیاری از انجمن‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها و کنفرانس‌ها همکاری گسترده‌ای داشته است. او در دو کنگره جهانی در تهران، امارات متحده عربی (دبی) که توسط انجمن طب اسلامی امریکای شمالی (IMANA) و انستیتو بین‌المللی طب اسلامی (IIIM) برگزار شده، به عنوان عضو رسمی شرکت داشته و مقالاتشان در نشریات رسمی بین‌المللی به زبان انگلیسی و فارسی چاپ و منتشر شده است که عناوین کنگره چنین بوده است:

  1. First International Congress on Traditional Medicine and Materia medica

(اولین همایش بین‌المللی طب سنتی و مفردات پزشکی)

  1. Our Heritage in Medicine: Past, Present, and Future – Persian Founders of Islamic Medicine

(میراث ما در پزشکی؛ گذشته، حال و آینده بنیان گذران ایرانی طب اسلامی).
محمدتقی سرمدیصاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات سرمدینشریه پژوهشی و تحقیقی و خبری سرمدکه در زمینۀ دانش و فرهنگ و جامعه است، می‌باشد. این نشریه با گسترۀ توزیع بین‌المللی (زبان فارسی، انگلیسی) منتشر می‌شود. از آثار برجسته و شناخته شده دایره‌المعارف بیست جلدی (پژوهشی در تاریخ و پژشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر) می‌باشد که با استقبال مجامع علمی و دانشگاهی و فرهنگی ایران و اروپا و امریکا روبرو شده است.و به مرحله نهایی هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی نیز راه یافته است.
آثار سترگ دیگر دورۀ پنج جلدی دانش‌نامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران «شاه کشی» و دورۀ دانشنامۀ جهان ، رازی محور آثار پزشکی ، ابوعلی سینا محور آثار پزشکی می‌باشد که به اتفاق استاد ناصر پویان تألیف و ترجمه و پژوهش شده است . 
 

                               انتشارات سرمدی


 

                             انتشارات سرمدی