انتشارات سرمدی

ناشر آثار ماندگار
 

 انتشارات سرمدی از دهه‌های قبل تألیف و ترجمه و پژوهش و انتشار آثار نفیس و جامع و ذی‌قیمت را در برنامۀ اجرایی خود گنجانده است. به یاری و الطاف الهی و همکاری صمیمانۀ گروهی از محققان، پزشکان، روان‌شناسان،مترجمان، هنرمندان و خوش‌نویسان و نویسندگان، آثاربسیاری منتشر و در دسترس علاقمندان و پژوهشگران و طالبان داخل و خارج کشور قرار گرفته است. اما برخی آثار که به خاطر غنای علمی و پژوهشی، جایگاه ویژه‌ای را در محافل تحقیقاتی و دانشگاهی و نزد ارباب اندیشه و قلم به خود اختصاص داده‌اند به صورت نمونه اشاره می‌گردد و بقیه کتب منتشر شده را در سایت انتشاراتی مطالعه بفرمایید.

1. چاپ و انتشار قرآن کریم خطی با سابقه‌ای 360 ساله، دست‌مایۀ خوشنویسی استاد فقیر محمود، حاوی تذهیب سنتی بسیار زیبا همراه با سنگهای دلنواز قرن یازدهم هجری قمری.

2. قرآن کریم خطی، کار خوشنویس استاد محمد جیبی و ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام‌پور.

3. دورۀ بیست جلدی «دایره‌المعارف پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر»تألیف و ترجمه و پژوهش محمدتقی سرمدی. این مجموعه که کتاب اول آن توسط پروفسور سعید کنعانی زنجانی به زبان انگلیسی ترجمه شده، رویدادهای پزشکی و درمان و آموزش پزشکی جهان از سپیده‌دم آغاز حیات بشر تا عصر حاضر را همراه با صدها عکس و تصویر و نقشه و نمودار دربرمی‌گیرد.

4. دورۀ پنج جلدی «شاه‌کشی، دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان جهان» که رویدادهای دوازده هزارسالۀ سرزمین کهنسال ایران و صدها عکس و تصویر هستند و ارزشمند را در خود جای داده است.
این انتشاراتی توفیق آن را داشته که برخی آثار منتشره در مجامع علمی و فرهنگی ایران و جهان مورد استقبال و تقدیر قرار گرفته و به عنوان آثار برتر مطرح گردید.
سخن آخر اینکه مؤسسۀ انتشاراتی فرهنگی سرمدی با کارنامه‌ای درخشان شامل چاپ و انتشار بیش از یک صد و پنجاه عنوان کتاب و قریب یکصد مقالۀ مفصل آمادۀ همکاری با فرهیختگان محترم است. از این رو مؤلفان و مترجمان و هنرمندان ارجمندی که مایل به چاپ آثار خود هستند،  می‌توانند با مؤسسه تماس حاصل نموده و آثار خود را از ارائه نمایند.