فهرست مطالب نشریه سرمدی (شماره 4)

1- سرمقاله
2- محافل مخفی در جهان
3- راز انسانهای نخستین
4- مدیریت سازمانهای نوین
5-  یک پیامبر
6- استرس یا فشار روانی
7- موسیقی زیرزمینی
8- سنت شکنی‌، نوآوری، هجو
9- پندی از روزگاران
10- هراس بیجا
11- پشت چشم‌های بسته
12- پیشینه درمانهای دستی
13- هنر دعوتی است به سوی سعادت
14- طب سوزنی، درمانی شگفت‌آور
15- شیمی و پزشکی در دستان نابغه
16- حیوانات زهردار
17- ماهواره