فهرست مطالب نشریه سرمد (شماره 6)

1- سرمقاله
2- عیسی مسیح کور مادزادی را شفا می‌دهد
3- پیشینه در‌مانهای دستی
4- نقش سایه‌وار جادوگر پزشکان
5- بهداشت و مراقبت روزانه از پوست
6- بی‌نظمی
7- حیوانات زهردار
8- کندوان
9- آیا می‌دانستی؟
10- اثرات مهلک امواج موبایل
11- فیلم‌ها و نظرها
12- به زودی بر پرده‌های سینماها
13- تنگناهای بشر
14-پندی از روزگاران
15- وقتی یک روزنامه‌نگار داستان می‌نویسد (کافه پیانو)
16- یک میلیونر مدل
17- ببخش و زندگی کن!
18- دقیق‌ترین آزمون شخصیت شناسی
19 استعمال دخانیات در رسانه‌ها
20- پارکور چیست
21- پژوهشی در تاریخ پزشکی