ميكروب شناسي عمومي

((ميكروب شناسي عمومي)) ذيل چهار بخش عمده، ويژه دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه و پزشكي به طبع رسيده است .بخش نخست شامل مباحثي در خصوص رده‌بندي، ساختمان و اعمال باكتري‌ها همچنين اجزاي پوشش سلولي باكتري است .در بخش دوم مراحل رشد، تكامل و متابوليسم باكتري تشريح شده و بخش سوم به موضوع ژنتيك باكتري‌ها اختصاص يافته است .بخش انتهايي مبحثي است با عنوان ((مواد ضد باكتريايي)) شامل شرح انواع آنتي بيوتيك‌ها، آنتي متابوليت‌ها و ساير داروهاي ضد ميكروبي است . این کتاب پس از 18 سال تدریس به دانشجویان پزشکی تهیه شده، تا مقداری از احتیاجات آنان را در این مقوله برآورده نماید،که شامل میکروب شناسی پاپه، باکتری شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی می باشد.