صداقت سخنوری

ادبیات فارسی مؤلفه ی هویت ساز ایرانیان بوده و به رغم فراز و فرودهای تاریخی این مرز و بوم، همواره درجهت اعتلا و کمال سیر نموده است. در ادبیات فارسی آثاری خلق شده که بنابر نظر متخصصان و پژوهشگران در ادبیات و فرهنگ جهان کم نظیر و بلکه بی نظیر است. این آثار هم از نظر فنون ادبی و هم از نظر مضامین و موضوعات جزو غنی ترین و برجسته ترین آثار جهان به شمار می آیند.
در زمانه ی کنونی که دانش فنی پیشرفت شگفت انگیزی داشته و ابزارهای مختلفی را برای انتقال اطلاعات و بیان دیدگاه ها و نظرات در اختیار بشر قرار داده است از برخی جهات آسیب هایی متوجه ادبیات فارسی و حتی ادبیات زبان های دیگر شده است؛ از جمله می توان به فاصله گرفتن مردم از درست نویسی، شیوایی، گزیده گویی و... اشاره کرد که مخصوصاً در ادبیات محاوره وضعیت مطلوبی ندارد.
از سوی دیگر ابزارهای مذکور موجب شده اند نسل جوان وحتی نسل قبل به میزان نگران کننده ای با آثار و متون برجسته ی ادب پارسی بیگانه شوند و این خود یک خطر و تهدید برای زبان فارسی به شمار می رود.
با این همه، وضعیت کنونی فرصت هایی نیز برای تقویت زبان و ادب پارسی در اختیار میگذارد که نباید از آنها غافل ماند. ابزارهای کنونی انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط را می توان در جهت ترویج مضامین برگرفته از آثار برجسته ی ادب پارسی و نیز آموزش درست نویسی و رعایت ایجاز در کلام و فهم و استفاده از فنون ادبی به کار گرفت. همچین در گام و سطحی دیگر می توان از این فرصت ها برای تحریک ذهن های خلاق نسل جوان در جهت آفرینش ادبی بهره برد و البته این امر مستلزم برنامه ریزی دقیق و استفاده از روش های بدیع و کارآمد و حمایت دستگاه های فرهنگی و همیاری همه ی صاحبان اندیشه و قلم است.
صداقت سخنوری
کتاب حاضر با این رویکرد تهیه شده است تا در کنار ارائه ی گزین گویه ها در دسته بندی های موضوعی، ذهن مخاطب هوشمند را به فنون ادبی به کار رفته در آنها و مضامین ارزشمند و رهگشای زندگی متعالی در جهان پرتلاطم امروز، متوجه کند و سرنخی به دست دهد تا صاحبان ذوق واندیشه ترغیب به مطالعه ی بیشتر و تفحص عمیق تر در متون برجسته ی ادبیات غنی فارسی شوند و بر همان مبنا به خلق اثر همت گمارند. یک نکته ی دیگر هم اینکه خط فارسی متاسفانه در سال های اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته در حالی که این خط پیوستگی ذاتی با مضامین ادب پارسی دارد. امروزه کمتر دیده می شود که نسل جوان در پی آموختن خوشنویسی برآدید یا اصلاً تلاش کند نوشته های معمولی و روزمره ی خود را با خط خوب بنویسد. انتخاب خط برای ان کتاب هم با هدف جلب توجه به این موضوع صورت گرفته و امید است بیش از هر زمان دیگری،همه برای حفظ میراث فرهنگی خود به هر مقدار که می توانیم دست به کار شویم.