تمرین درمانی پیشرونده (ستون فقرات کمری) جلد 6


کمر درد به عنوان یکی از شایع ترین دردها شناخته شده است.در این کتاب انواع حرکات ورزشی مربوط به تمرینات مقاومتی کمر، تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات کمری و غیره به شرح به تفصیل ارائه شده است.

برای دانلود نمونه صفحات کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.