کتاب شاه کشی جلد سوم

جلد سوم این دانشنامه با عنوان «نادرشاه افشار و کریم‌خان زند تا قتل لطفعلی‌خان زند و آغا محمدخان قاجار» نامگذاری شده است. این اثر دارای بیست فصل نظیر «شاه‌سلطان حسین، نادرشاه افشار»، «لشکرکشی درخشان و موفقیت‌آمیز نادر به هند»، «پادشاهی نادرشاه پس از فتح هندوستان»، «کارنامه نادرشاه افشار و جانشینان او»، «ظهور کریم‌خان زند»، «پادشاهی کریم خان زند»، «کریم‌خان زند و رویدادهای زمان او»، «جانشینان شاه‌کش و شاهزاده‌کش و شکنجه‌گر کریم‌خان زند»، «پادشاهی لطفعلی‌خان زند و کودتای سفید حاج ابراهیم کلانتر» و «فرار لطفعلی‌خان، افتادن شیراز به دست آغامحمدخان، شکنجه و تبعید زندیان و انتقال استخوانهای کریم‌خان به تهران» است.

کتاب شاه کشی جلد سوم

از دیگر فصل‌های این کتاب می‌توان به «اعلام پادشاهی لطفعلی‌خان، محاصرۀ کرمان و بروز قحطی و بیماری‌های مرگ‌آفرین»، «شکنجه و کشتار وحشتناک مردم کرمان»، «پایان کار لطفعلی‌خان و خاندان زند در چند کتاب»، «اشعار و تصانیف در وصف لطفعلی‌خان زند»، «آغامحمدخان قاجار شکنجه‌گر و قاتل لطفعلی‌خان و مقتول به خاطر چند خربزه محمدحسن خان (پدر آغامحمدخان)»، «شکنجه و کشتار به پیروی از مغولان» و «عکس‌ها و تصاویری از تنبیه و شکنجه و کشتار در دوره قاجاریه» اشاره کرد.

     
تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان
 برای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.