کتاب شاه کشی جلد چهارم

عنوان جلد چهارم «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران –شاه‌کشی» با عنوان «از قاجاریان تا بمباران مجلس» نامگذاری شده است. این اثر نیز دربردارنده شانزده فصل است که «پادشاهی فتحعلی‌شاه، و قتل آمیخته با شکنجه وحشتناک حاج‌ابراهیم کلانتر و خاندان او»، «جنگ‌های منحوس ایران و روس و قتل گریبایدوف»، «عباس میرزا ‌نایب ‌السلطنه، ولیعهد شجاع، اصلاح‌طلب، روشنفکر و مستبد ایران»، «پادشاهی محمدشاه و قتل قائم مقام فراهانی و صدارت میرزا آقاسی»، «ناصرالدین ‌شاه، آمر قتل امیرکبیر، کشتار بهاییان و مقتول به دست میرزا رضا کرمانی»، «ناصرالدین شاه در عکس و تصویر»، «ظهور و سقوط امیرکبیر»، «چگونگی قتل امیرکبیر در منابع مختلف»، «میرزا آقاخان نوری، اسدآبادی، سپهسالار، ملکم‌خان»، «انتقال حکومت از استبداد به مشروطه» و «کشته‌شدن سه آزادی‌خواه توسط محمدعلی میرزا و کارنامه او در تبریز» از جمله عناوین این فصل‌ها به شمار می‌روند.
 
شاه کشی جلد چهارم

از دیگر عناوین فصل‌های این کتاب می‌توان به «دوره اول مجلس شورای ملی»، «زندگینامه مجتمع مجلس شورای ملی و جشن سال اول مشروطیت»، «ترور اتابک»، «کوشش برای بازگشت به استبداد» و «حکومت نظامی و بمباران مجلس» اشاره کرد.

 

   
تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان
برای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.