کتاب شاه کشی جلد پنجم

جلد پایانی «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران –شاه‌کشی» به کتاب «از استبداد صغیر تا پایان کار قاجاریان» مربوط می‌شود که این اثر نیز دارای پانزده فصل است.«باغ شاه کانون بازداشت؛ شکنجه و کشتار؛ ماجرای بمباران مجلس از چند منبع»،‌ «محاکمه مشروطه‌طلبان و آزادی‌‌خواهان و پایان کار آنها»، «چاپ روزنامه‌ها تا انحلال مجلس»، «قیام تبریز»، «محاصره تبریز، و تبریز زیر سم اسبان قزاقان روسی»، «قتل سردار افخم حاکم گیلان و حکومت سپه‌دار تنکابنی»، «گیلان پس از انقلاب رشت»، «حرکت مجاهدات گیلان و بختیاری به تهران و فتح آن»، «شکست استبداد و رویدادهای بعد از آن»، «هیأت وزیران ایران از آغاز مشروطیت تا پایان استبداد صغیر» و «احمدشاه» از جمله فصل‌های این اثر محسوب می‌شوند.
شاه کشی جلد پنجم
از دیگر فصل‌های این اثر می‌توان به «غائله محمدعلی‌شاه و سالارالدوله»، «کودتای 1299، کابینه سیاه»، «رهبران انقلاب مشروطیت ایران» و «دیگران سران بزرگ انقلاب مشروطیت» اشاره کرد.
   
تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان
برای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.