فهرست تاریخ پزشکی جلد چهارم

فهرست مطالب

(بخش اول)
عنوان                                                                                   
فصل اول مروری بر آغازگران و پیشگامان
پزشکی و درمان جهان و تکمِله آن
گامهای نخستین
بین‌النهرین
مصر
هند
یهود
چین
ژاپن
اقوام باستانی آمریکا (اقوام مایا، المک، تولتک، آزتک و اینکا)
عیلام (ایلام)
ایران
طب اسلامی
 
فصل دوم پزشکی و درمان اروپا
اشاره (خلاصۀ جغرافیای اروپا)
سابقه (پزشکی و درمان اروپا)
کرت
ایونیه
لسبس و تئوس
اسپارت
تشکل اجتماعی و سیاسی یونان
هومر
هسیود
پرستشگاهها
پزشکی (یونان)
اسکندریه
 
فصل سوم پزشکی و درمان امپراتوری روم
تشکیل امپراتوری روم
فینیقیها و کارتاژها
شبه‌جزیرۀ ایتالیا
اتروسکها
کوچ‌نشینهای یونانی
سلتها
گل
پزشکی و درمان اسکندریه در قلمرو امپراتوری روم
جالینوس
چگونگی پیدایش رم (روم)
لاتین
زبان لاتین
الفبای لاتین
پمپئی و هرکولانئوم
پزشکی و درمان روم
مقدمه
الواح دوازده‌گانه روم
پلینی
شیوه بیماریها
بیمارستانها
کلسوس
بهداشت روم
وفور حمام در روم
غذای رومیان
کاهش جمعیت روم
سقوط روم
دستارودهای روم
 
فصل چهارم پزشکی و درمان یهودیان اروپا
مهاجرت و فراز و نشیب زندگی یهودیان در اروپا
پزشکان یهودی و آثارشان
اسحاق اسرائیلی
آساف یهودی
ابوالفدا
کوهین عطار
شباتای عطار
بنونوتوس گرافئوس
ایجاد تضییقات برای پزشکان یهودی
ابن‌میمون
 
فصل پنجم حضرت عیسی مسیح و شفای بیماران
تولد و زندگی
واقعۀ تولد حضرت عیسی برطبق نوشته متی
ستاره‌شناسان زردشتی در جست و جوی عیسی مسیح
فرار مریم و یوسف با کودک‌شان به مصر
بازگشت از مصر به ناصره
تعمید عیسی به دست یحیی‌بن زکریا
شغل و تحصیلات عیسی(ع)
شفا یافتن بیماران و معلولان و زنده‌شدن مردگان به دست عیسی‌(ع)
شفا یافتن مادرزن پطرس به دست عیسی(ع)
عیسی مسیح کور مادرزادی را شفا می‌دهد
شفا یافتن یک افلیج به دست عیسی مسیح
عیسی(ع) پسر افسری را شفا می‌دهد
شفا یافتن یک پسر مبتلا به غشی به دست عیسی مسیح
شفای مرد جذامی (به دست حضرت عیسی(ع)
بند آوردن خونریزی یک زن بیمار و حیات دوباره بخشیدن به یک دختر
شفا یافتن یک مرد دیوانه به دست عیسی‌(ع)
شفای معلولیت یک مرد در روز شنبه
زنده‌کردن لازار چهار روز پس از مرگ
تحقیق یک رومی در باب زنده شدن لازار
زنده شدن لازار چهار روز پس از مرگ از زبان خواهرش مارتا
شفا بخشیدن بیماران توسط حواریون (شاگردان) عیسی(ع)
شکل و شمایل و صفات و معجزات عیسی(ع)
عیسی مسیح(ع) در ادبیات فارسی
مصلوب شدن عیسی(ع)
کفن و دفن عیسی(ع)
پس از سه روز عیسی(ع) زنده می‌شود
جریان باخبر شدن مریم مجدلیه از عدم وجود جنازه در قبر
عیسی(ع) در اسلام
آغاز و پایان زندگی عیسی(ع)
 
فصل ششم کلیسا و پزشکی و درمان اروپا
کلیسا
قسطنطنیه
نسطوریان
تجزیۀ کلیساها
صومعه‌ها و دیرها و مراقبتهای پزشکی
راهبه‌خانه‌ها
درما روحی و جسمی
درمان رایگان و دستگیری نیازمندان
تأسیس بیمارستان و درمانگاه
تعلیمات عالیه
 
فصل هفتم جادو، اوهام، خرافات در پزشکی و درمان
اوهام و خرافات در اروپا
دفع شیاطین و برخی باورها
مبارزه با جادوگری و خرافه‌پرستی
ادعیه و اوراد در پزشکی و درمان
کف‌بینی و کتابهای مقدس
استفاده از اشعار حماسی
پزشکان جادوگر
مایکل اسکات (سکات)
آبانویی
لول
ویلنووا
چکود آسکولی
گویدو بوناتی
آلبرتوس ماگنوس
بیکن
 
فصل هشتم احیای پزشکی و درمان
مدرسۀ پزشکی سالرنو و دانشگاهها
کالبدشناسی سالرنویی
گسترش آموزش پزشکی
وضع پزشکی
نظامنامۀ پزشکی و درآمد پزشکان
پزشکان نامی و تألیفات عمده
شرح‌نویسی و نظریه‌پردازی
سویلی
روجر  دا سالرنو
هیسپانوس
تئودوریکو بورگونیونی
گوگیلمو سالیچتی
پیترو دابانویی
هانری دو موندویل
گویدو لانفرانکی
گی دو شولیاک
آرنو دو ویلنووا
جیرولامو فراکاسترو
قسطنطین آفریقایی
رفینوس
دوندی
جیلس رومی
دلا توره
بنیویئنی
بریدن
سایر پزشکان نامی
 
فصل نهم بیمارستانها و مؤسسات درمانی
آغاز افزایش بیمارستانها و درمانگاهها
لباس کارکنان
بیمارستانها و مؤسسات درمانی
 
فصل دهم ترجمۀکتب ورسالات پزشکی
ترجمه‌های یوسف کیمحی و فرزندان او
یوحنای اسپانیایی (یوحنه‌ی اشبیله‌ای)
ترجمۀ قرآن کریم و علم شیمی اسلامی
قسطنطین آفریقایی
ژرار دو کرمن
مایکل اسکات
فرج‌بن سلیم
قسطنیطنیه
ویلیام آو موربک
اثرات ترجمه در پیشرفتهای پزشکی و علمی
عکسها و تصاویر رنگی
فهرست زیرنویس و مفاد عکسها و تصاویر
فهرست زیرنویس عکسها و تصاویر رنگی
فهرست منابع و مآخذ اطلاعات، مطالب، عکسها و تصاویر
فهرست منابع اطلاعات، مطالب، عکسها و تصاویر
انگلیسی، آلمانی و فرانسوی
بخش انگلیسی