مقدمه شاه کشی جلد اول

بی‌تردید برخی از رویدادهای سرزمین ایران که بیش از دوازده‌هزار سال آثار ماندگار و تاریخ دارد، از حملۀاسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان گرفته تا سقوط ایران به دست اعراب و ظهور اسلام و رواج آن و جنبش مشروطیت در کشور ما بی‌نظیر بوده است. در آن روزگاران حق و قانون، حامی مقتدر و عادلی نداشت و قدرت مؤثر در دست کسی بود که بیشترین فشار، شکنجه، قتل و غارت را اعمال می‌کرد. عزل شاهان، فرمانروایان و مقامات بلندپایه و متنفذ، با جنگ و خونریزی و شکنجه و اعدام و تبعید و مصادرۀ اموال منقول و غیرمنقول همراه بود. گذشته از مردمان عادی و آزادی‌خواهان حتی بالاترین صاحبان قدرت نیز از اهانت و چوب و فلک در امان نبودند.

مقدمه شاه کشی جلد اول

 

در حملۀ وحشیانۀ اسکندر مقدونی به ایران، داریوش سوم پادشاه هخامنشی و خانواده‌اش در وضع بسیار بدی نابود و اسیر و آواره شدند و کشور بزرگ ایران از استقلال افتاد. در سدۀ هفتم میلادی دودمان ساسانی به دست عرب منقرض گردید و یزدگرد سوم آخرین شاه این سلسله به وضع فجیعی کشته شد و فرزندان و منسوبین وی هم مقتول و اسیر و آواره گشتند. جعفر برمکی، مازیار، بابک، افشین و ابومسلم خراسانی وطن‌پرستان ایرانی هم به دست خلفای عباسی کشته شدند. آنگاه مغولان در اوایل سدۀ هفتم هجری قمری ایران را مورد تاخت ‌و تاز قرار داده، کشتند و غارت کردند و ویران ساختند و رفتند و سرزمینی سوخته و خانخانی و بی‌نظم و قانون برجای گذاشتند. آنگاه نادرشاه افشار ظهور کرد، تا قلب هندوستان پیش رفت و سپس به دست بستگان خود به قتل رسید. وقتی نوبت پادشاهی به لطفعلی‌خان زند پادشاه دلیر زند رسید، آغا محمدخان قاجار به کمک و خیانت حاجی ابراهیم کلانتر او را از پادشاهی انداخت و پس از شکنجه‌ای سخت کشت و خاندان زند را نابود و دربه‌در ساخت. پس از آن حاجی‌ابراهیم کلانتر، به فرمان  فتحعلی‌شاه قاجار که از قدرت و نفوذ بسیار وی بیمناک گردیده بود، او و همۀ افراد خانواده‌اش که شاغل مقامات مهم دولتی بودند به قتل رسیدند. در دورۀ قاجارها صدراعظمهای بزرگ هم ناجوانمردانه به قتل رسیدند که فقدان آنان آثار و نتایج بدی برای ایران به همراه داشته؛ این دو نفر یکی میرزا ابوالقاسم قائم مقام‌فراهانی و دیگر میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود که اولی به دستور محمدشاه قاجار (پدر ناصرالدین شاه قاجار) و دومی به فرمان ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسیدند. مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطیت و گلوله‌باران مجلس شورای ملی به امر وی و کشته ‌شدن عده‌ای از آزادی‌خواهان و انحلال مجلس و بازگشت سلطنت استبدادی نیز برکسی پوشیده نیست. قیام میرزا‌کوچک‌خان در گیلان و فراز و نشیب انقلاب جنگل و قتل وی نیز گوشه‌ای از تاریخ خونبار کشورمان را دربرگرفته است.

نویسنده شاه کشی

نگارندگان این اثر پنج جلدی خدای بزرگ را سپاس می‌گویند که توانسته‌اند، سرگذشتها، سلسلۀ اعمال و وقایع و حوادث قابل ذکر و عکسها و تصاویر مستند و مستدل ایران کهنسال را به ترتیب ازمنه مکتوب نموده و جلد اول آن را تقدیم علاقه‌مندان تاریخ پرفراز و نشیب آن نمایند. عنوان دانشنامۀ پنج جلدی و عناوین مجلدات آن بدین شرح است:
نام: دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران –شاه‌کشی
جلد اول: از آغاز تا پایان دورۀ ساسانیان
جلد دوم: از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه
جلد سوم: از ظهور کریمخان زند تا مرگ لطفعلی‌خان زند و آغا محمدخان قاجار
جلد چهارم: از قاجاریان تا بمباران مجلس
جلد پنجم: از استبداد صغیر تا پایان کار قاجاریه

پای ملخی نزد سلیمان بردن                      عیب است ولیکن هنر است از موری

محمدتقی سرمدی
ناصر پویان