تاریخ پزشکی جلد سوم

 جلد دوم این مجموعۀ تاریخ پزشکی، به دو بخش تحت عنوان «ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخش اول» و «ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخش دوم» تقسیم و منتشر گردید. تا آن تاریخ قرار بر این بود که مجموع مجلدات کتاب حاضر تا همین جا بسنده شود. اما استقبال فراوان علاقمندان به تاریخ پزشکی داخل کشور و خارج از آن، این نگارنده را تشویق نمود تا ذخایر تاریخ پزشکی خود را که حاصل سالهای متمادی صرف وقت و پول بوده، با استمداد از کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی به صورت مکتوب درآورده و منتشر نماید. به یاری حق‌تعالی این تصمیم فرهنگی سنگین و پرهزینه از قوه به فعل درآمده و دایره‌المعارفی شامل بیست کتاب تهیه و چاپ و آخرین مجلد آن در سال 1387 منتشر شد.
 تاریخ پزشکی جلد سوم
پس از انتشار دایره‌المعارف بیست جلدی «پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر»، محتویات کتابها مورد توجه صاحب‌نظران در سطوح مختلف علمی قرار گرفت و برخی از آنان به نگارنده توصیه نمودند که طلیعه (فارسی و انگلیسی) و کتابهای دوم و سوم (ایران از دورۀ مغول تا عصر حاضر –بخشهای اول و دوم) مصلحت است از نظر مطالب، عکسها و تصاویر، و فهرست اعلام تکمیل شود. نگارنده هم پس از بررسیهای بسیار تصمیم گرفت کتابهای یاد شده را تکمیل و منتشر سازد تا مندرجات آنها بهتر و بیشتر مورد استفادۀ طالبان دانش تاریخ پزشکی قرار گیرد. اینک کتاب سوم از مجموعۀ مذکور که تمام کارهایش پایان یافته انتشار می‌یابد. دو کتاب بعدی طلیعه به زبان فارسی و طلیعه به زبان انگلیسی پس از این کتاب به جمع دیگر مجلدات دایره‌المعارف بیست‌جلدی خواهند پیوست.
 
 
 تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان