کندال 1 | بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات (پوستچر و درد) جلد اول
کندال 1- بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات (پوستچر و درد) جلد اول این کتاب به عنوان یکی از مراجع کارشناسی ارشد در رشته فیزیوتراپی معرفی گردیده است وشامل مباحث بسیار مفیدی برای دانشجویان رشته فیزیوتراپی و دیگر رشته های مرتبط می باشد. در بیشتر موارد عواملی از قبیل سن،جنس، وراثت، نوع تغذیه، نوع فعالی ...
نشریه سرمد 14
فهرست مطالب نشریه سرمد (شماره 14) 1_ سرمقاله (ماه ها و روزهای بهشتی) 2_ دعا در طب سنتی 3_ ساخته های دست بشر 4_سفر انسان هوشمند به اعماق تاریخ 5_ نگاهی دیگز 6- پندی از روزگاران 7_ آبله (بخش دوم) 8_ راهنمای تهیه و ارسال مقالات   ...
عکس تاریخ پزشکی 1
عکس کتاب تاریخ پزشکی جلد 1                                                 ...
مقدمه شاه کشی جلد 1
مقدمه شاه کشی جلد اول بی‌تردید برخی از رویدادهای سرزمین ایران که بیش از دوازده‌هزار سال آثار ماندگار و تاریخ دارد، از حملۀاسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان گرفته تا سقوط ایران به دست اعراب و ظهور اسلام و رواج آن و جنبش مشروطیت در کشور ما بی‌نظیر بوده است. در آن روزگاران حق و قانون، ...
بخشی ار عکس های جلد 1 شاه کشی
بخشی ار عکس های جلد 1 شاه کشی              ...
نشریه سرمد 11
نشریه سرمد (شماره 11) بنام خدا   ...
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1 فصل اول. کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش ضحاک که بود؟ فریدون و کشته‌شدن ایرج به دست برادرانش سلم و تور فریدون در کتابها و کشته‌شدن ایرج به دست برادران خود کاوه که بود؟ پیشدادیان که بودند؟ گرشاسب در طومار نقالان فصل دوم. قیام برای خونخواهی سیاوش عشق گناه ...
تاریخ پزشکی جلد 10
تاریخ پزشکی جلد دهم      تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان                 ...
تاریخ پزشکی جلد 11
تاریخ پزشکی جلد یازدهم تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان       ...
تاریخ پزشکی جلد 12
تاریخ پزشکی جلد دوازدهم تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان       ...
عکس تاریخ پزشکی10
عکس کتاب تاریخ پزشکی جلد 10                ]           ...
تاریخ پزشکی جلد 13
تاریخ پزشکی جلد سیزدهم تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان            ...
تاریخ پزشکی جلد 16،کتاب، دایره المعارف
تاریخ پزشکی جلد شانزده      تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان       ...
تاریخ پزشکی جلد 18
تاریخ پزشکی جلد هجدهم تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان         ...
تاریخ پزشکی جلد 14
تاریخ پزشکی جلد چهارده تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان            ...
تاریخ پزشکی جلد 15| دایره المعارف | کتاب تاریخ پزشکی
تاریخ پزشکی جلد پانزده   تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان            ...
تاریخ پزشکی جلد 17
تاریخ پزشکی جلد هفده تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان        ...
تاریخ پزشکی جلد 19
تاریخ پزشکی جلد نوزدهم   تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان            ...