کتاب شاه کشی جلد دوم

کتاب دوم شاه‌کشی با عنوان «شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان، از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه»، در برگیرند رویدادهای خونین و شکنجه‌های مخوف از صدر اسلام تا اواخر فرمانروایی سلسله صفویه است. این کتاب را می‌توان به راستی دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان در ادوار طولانی تاریخ هزارساله ایران دانست. هر فصل از هفده فصل کتاب دوم به طور مستقل قابل استفاده است. مثلاً در فصل پنجم تحت عنوان شکنجه و کشتار چهار چهرۀ تابناک ایرانی می‌توان زندگینامه خون‌آلود و دردناک ابن‌مقفع، جعفر برمکی، و فضل‌بن‌سهل را به طور جداگانه، هر یک را در جای خود با شرحی کافی خواند.

کتاب شاه کشی جلد دوم

جلد دوم این دانشنامه دربردارنده شانزده فصل است که از عناوین آن می‌توان به «عمر، عثمان، علی(ع)»، «از نهضت امام حسین (ع) تا سفاح»، «دوازده امام شیعیان که بیشترشان شهید شدند»، «پیشگامان احیای استقلال ایران»، «کشتار چهار چهره تابناک ایرانی، ابن‌مقفع، جعفربرمکی، فضل‌بن سهل و طاهر ذوالیمینین»، «شکنجه و کشتار بابک، مازیار و افشین»، «یعقوب لیث و عمرو لیث»، «حلاج، عین‌القضاة، صابر، و سهروردی»، «داعی کبیر، ناصر کبیر و داعی صغیر» و «قتل خواجه نظام‌الملک، حسن صباح و حکیم عمر، خیام معروف به سه یار دبستانی، و کشتار فداییان اسماعیلی» اشاره کرد. «دو سلطان و یک ملکۀ تیره‌بخت، و کشتار مغولان»، «شهادت سید‌جلال‌الدین اشرف، صومعه‌سرا خاستگاه عبدالقادر گیلانی، قتلگاه مغولان و مفاخرالملک رییس شهربانی گیلان»، «نبرد بر سر قدرت بین شاه عباس اول و خان احمدخان و فروپاشی حکومت وی» و «شکنجه و کشتار مردم، صفی میرزا (ولیعهد شاه‌عباس) و عادل شاه گیلانی برای حفظ و گسترش قدرت» از دیگر فصل‌های جلد دوم این دانشنامه به شمار می‌روند.

   

 تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی،ناصر پویان
برای آشنایی بیشتر با مولفان می توانید روی اسم آنها کلیک کنید.